Oops! Vyskytla sa neznáma chyba


Ospravedlňujeme sa, ale vyskytla sa neznáma chyba. Stihanite si stránku znovu alebo skúste to neskôr.

Odhlásenie


Určite sa chcete odhlásiť z účtu?

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len: VOP) obsahujú práva a povinnosti kupujúcich (ďalej len: Kupujúci) - ktorí sa nepovažujú za predajcov – a využívajú služby elektronického obchodu prostredníctvom internetového obchodu www.somogyi.sk prevádzkované našou spoločnosťou Somogyi Elektronic Kft v Maďarsku. Rozsah VOP sa vzťahuje na všetky služby elektronického obchodu poskytované v Slovensku, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom internetového obchodu www.somogyi.sk. Nákup v internetovom obchode je možné uskutočniť elektronickou objednávkou spôsobom uvedeným v týchto VOP.
Radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť nedodržiava žiadny kódex správania.

 Obsah

 1. Dôležité údaje firmy, kontakty
 2. Nákup
 3. Spôsob platby, dodania
  1. Prepravné a balné
  2. Spôsob platby
  3. Faktúra
  4. Doručovanie
  5. Zmluvný partner zásielkovej služby
 4. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy
 5. Záruka
 6. Možnosť uplatnenia práva
  1. Zápis do knihy zákazníkov
  2. Ďalšie možnosti uplatnenia práva
  3. Ostatné ustanovenia
 7. Ostatné ustanovenia
 1.  Dôležité údaje firmy, kontakty:

  • Názov firmy: Somogyi Elektronic Trade Kft.
  • Sídlo a poštová adresa: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
  • E-mail: webaruhaz@somogyi.hu
  • Telefónne číslo: +36 96 512-520
  • Fax: +36 96 512-517
  • Identifikačné číslo: 08-09-002824
  • Obchodný register: Győri Törvényszék Cégbírósága
  • Daňové identifikačné číslo: 10229095-2-08
  • Prevádzkovateľ servera: ZNET Telekom Zrt. (sídlo: 8866 Becsehely, Kossuth út 55., e-mail: ugyfelszolgalat@z-net.hu)

   Zastúpenie - Slovensko

  • Názov firmy: Somogyi Elektronic Slovensko, s.r.o.
  • Sídlo, poštová adresa: 945 01 Komárno, ul. gen. Klapku 77
  • E-mail: somogyislovensko@somogyi.sk
  • Telefónne číslo: +421/0/35 790 24 00
  • Telefax: +421/0/35 790 24 42
  • IČO: 36 565 385
  • IČ DPH: SK2021894732
  • podnikateľský subjekt je zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 15352/N
  • dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj. Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.
 2.  Nákup

  Internetový obchod www.somogyi.sk je zákazníkom k dispozícii od 0 do 24 hodín, objednávky sú automaticky prijímané 24 hodín denne. Objednávky sú spracovávané, fakturované a odosielané v pracovných dňoch, od pondelka do štvrtka, od 8:00 do 16:00 a v piatok od 8:00 do 13:00.

  V internetovom obchode je možné nakupovať s registráciou alebo bez nej. Kupujúci musí pri registrácii uviesť svoju e-mailovú adresu, priezvisko, meno, adresu, prípadne uviesť kontakt na mobilný telefón pre príjem pevných liniek a SMS správ, alebo - v prípade požiadavky na fakturáciu spoločnosti alebo inej zdaniteľnej osoby - jej daňové číslo.
  Po registrácii sa kupujúci môže prihlásiť do svojho účtu zadaním svojho používateľského mena a hesla. Kupujúci môže kedykoľvek po prihlásení sa v časti Môj účet / Moje údaje opraviť osobné údaje uvedené pri registrácii, za chybu naša spoločnosť nezodpovedá. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie zaslaním listu na adresu sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu somogyislovensko@somogyi.sk.

  Ak si kupujúci želá nakupovať v internetovom obchode bez registrácie, musí uviesť svoju e-mailovú adresu, fakturačné a dodacie údaje a prípadne aj mobilný telefón alebo kontaktné údaje s podporou SMS pre uskutočnenie objednávky.

  V prípade nepravdivých alebo údajov inej osoby poskytnutých pri nákupe/registrácii bude výsledná elektronická zmluva neplatná. Naša spoločnosť sa zbavuje zodpovednosti, ak kupujúci neoprávnene využíva služby internetového obchodu pod iným menom, s údajmi inej osoby. Rovnako naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce zo zabudnutia hesla kupujúceho alebo jeho sprístupnenia neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať našej spoločnosti.

  V internetovom obchode si kupujúci vyzdvihne produkty, ktoré si chce kúpiť, do symbolického košíka.

  Aktuálny obsah košíka je možné zobraziť kliknutím na ikonu košíka v pravej časti stránky.
  Obsah košíka sa môže kedykoľvek zmeniť až do dokončenia objednávky.
  Ceny produktov uvedené v internetovom obchode sú ceny brutto, ktoré zahŕňajú DPH, nie však náklady na dopravu. Cena produktov je uvedená v eurách (EUR). Neexistuje žiadna minimálna hodnota objednávky, ani horný limit objednávky.

  V položke menu „Dokončiť objednávku“ nájdete názov objednaného produktu (produktov), objednávané množstvo, jednotkovú cenu brutto a celkovú cenu brutto. Na tejto stránke už nie je možné meniť poradie.
  Po zadaní objednávky kupujúci obdrží automatický potvrdzujúci e-mail a do 48 hodín od spracovania objednávky bude zaslaný ďalší e-mail, v ktorom naša spoločnosť potvrdí splnenie prijatej objednávky. V prípade nepotvrdenia je kupujúci oslobodený od záväzku/zmluvnej povinnosti ponuky.

  Odoslaním e-mailu potvrdzujúceho spracovanie objednávky a jej splnenie dochádza k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a našou spoločnosťou. Zmluva je na dobu určitú a trvá do dňa vzájomného plnenia zmluvných strán. Odoslaním objednávky vzniká povinnosť platby. Zmluva (objednávka) sa považuje za uzavretú v elektronickej forme, nie v písomnej forme, bude zaevidovaná a bude prístupná aj neskôr. Registračné číslo je ID objednávky.

 3.  Spôsob platby, dodania

  Uvedenie ceny – najmä uvedenie akciových cien

  Cena produktov je vždy uvedená v EUR, v hrubej spotrebiteľskej cene, teda zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty. V prípade, že naša spoločnosť ponúka produkt za akciovú cenu, naša spoločnosť uvedie pôvodnú cenu pred znížením ceny. Predchádzajúca (pôvodná) cena je zvyčajne najnižšia cena za posledných 30 dní pred zavedením akciovej ceny. Ak sa akcia, teda miera zníženia ceny u daného produktu neustále zvyšuje, predchádzajúca, pôvodná cena je cena pred prvým uplatnením zníženia ceny, bez zníženia ceny.

  V prípade, že daný produkt je na trhu menej ako 30 dní, predchádzajúca (pôvodná) cena je najnižšia cena uplatnená našou spoločnosťou v období, ktoré nemôže byť kratšie ako 15 dní pred uplatnením zníženia ceny.

  Ak aj napriek starostlivosti našej spoločnosti je uvedená nesprávna cena, naša spoločnosť nie je povinná predať produkt za nesprávnu cenu. V tomto prípade môže naša spoločnosť ponúknuť kupujúcemu predaj za správnu a skutočnú cenu. S vedomím správnej a skutočnej ceny môže kupujúci od svojho zámeru kúpy odstúpiť.

  Za chybnú cenu sa považuje najmä, nie však výlučne, zjavne chybná, nereálna cena, ktorá sa výrazne líši od všeobecne uznávanej, známej ceny predmetného výrobku alebo vykazuje iné nápadné cenové disproporcie.

  1.  

   Prepravné a balné

   Objednané produkty sú doručované kuriérskou službou. UPS kuriér doručuje balíky zákazníkovi do 24-48 hodín po zadaní objednávky v pracovných dňoch na adresu určenú zákazníkom.

   Prepravné a balné náklady:
   • Pri objednávke do 49,99 EUR prepravné a balné: 5,- EUR.
   • Nad hodnotou objednávky 50,- EUR balenie a preprava je zadarmo.
  2.  

   Spôsob platby

   Ak chcete balík doručený kuriérskou službou prevziať na dobierku, je potrebné zaplatiť kuriérovi UPS, ktorý po obdržaní peňazí doručí zákazníkovi balík s objednanými produktmi.

  3.  

   Faktúra

   Vo všetkých prípadoch dostane kupujúci za svoj nákup elektronickú faktúru. Elektronická faktúra bude zaslaná na (vlastnú) e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke, po pripravení a vyfakturovaní balíka. Ak je zadaná e-mailová adresa nesprávna alebo neexistuje, kupujúci neobdrží faktúru. Vo všetkých prípadoch nesie zodpovednosť kupujúci. Kupujúci akceptovaním VOP a odoslaním objednávky súhlasí s tým, aby mu naša spoločnosť vystavila elektronickú faktúru. Odoslaním objednávky a prijatím týchto VOP kupujúci vyhlasuje, že akceptuje elektronickú faktúru vystavenú našou spoločnosťou. Elektronická faktúra vystavená našou spoločnosťou je opečiatkovaná a elektronicky podpísaná, na základe čoho spĺňa zákonné požiadavky na elektronickú faktúru ako účtovný doklad. Elektronická faktúra musí byť uchovávaná elektronicky.

  4.  

   Doručovanie

   Doručovanie prebieha po celom Slovensku, v pracovné dni medzi 8. a 17. hodinou. Ak doručovateľ nie je schopný doručiť produkt, kuriérska služba sa pokúsi bezplatne doručiť nasledujúci pracovný deň.
   Reklamáciu obsahu balíka je možné uznať len vtedy, ak je skutočnosť o závade alebo poškodení zaznamenaná v zápisnici (stiahnuteľná z webovej stránky) v prítomnosti kuriéra.

  5.  

   Zmluvný partner zásielkovej služby

   EXPRESS ONE HUNGARY KFT.
   Telefón: +36 1 8 777 400
   Fax: +36 1 8 777 499
   Slovak Parcel Service s.r.o.
   Senecká cesta 1
   900 28 Ivanka pri Dunaji

 4.  Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy a poskytnutí služby, na základe Občianskeho zákonníka V. odseku 8:1§ (1) bod 3. z roku 2013 Maďarskej republiky. Uvedená lehota slúži na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

  Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

  Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá objednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o závady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

  V prípade odstúpenia od zmluvy, bude spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

  V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môže naša spoločnosť účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. Nie je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

  Pre dodržanie 14-dňovej lehoty na podanie oznámenia o odstúpení od zmluvy stačí podať oznámenie pred uplynutím tejto lehoty na e-mailovú adresu somogyislovensko@somogyi.sk alebo na telefónom čísle +421/0/35 7902400 ešte pred podaním balíka. Tovar je potrebné odoslať spoločne s odstúpením od zmluvy. Do zásielky k tovaru je potrebné pridať sprievodný list (ten môže byť zhodný s odstúpením od kúpnej zmluvy zaslaným napr. e-mailom) a kópiu faktúry. Odporúčame zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte, prosím, zásielku na dobierku. Takéto zásielky nebudú prevzaté. Hodnotu vráteného tovaru uhradíme v priebehu 30 dní.

  Povinnosti kupujúceho

  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Povinnosti predávajúceho

  Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 5.  Záruka

  Naša spoločnosť zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou. Uzavretie zmluvy má dokázať kupujúci. Keď kupujúci predloží faktúru alebo potvrdenie o zaplatení tovaru, tak uzavretie zmluvy je dokázané. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť v písomnej forme.

  Na výrobky sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

  Výrobok sa považuje za chybný vtedy, keď sa nedá použiť na svoj účel.

  V prípade uplatnenia reklamácie tovaru v záručnej dobe je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať našu spoločnosť. Reklamácie uplatňuje kupujúci vždy písomnou formou, predložením dokladu o kúpe tovaru. Za škody spôsobené oneskoreným zahlásením chyby na výrobku nesie zodpovednosť kupujúci. Po uplynutí dvojročnej záručnej lehoty reklamáciu už nie je možné uplatniť.

  Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
  Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
  Vadu, ktorá sa prejaví v určenej záručnej dobe po 6 mesiacov odo dňa prevzatia, môže kupujúci reklamovať, ale rozhodnutie predávajúceho, či reklamáciu uzná alebo zamietne, bude závisieť od dôkazov, ktorými spotrebiteľ preukáže, že vada nevznikla jeho zavinením ani bežnými opotrebovaním výrobku.

  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady predanej veci závisia od druhu a povahy vady veci. Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

  Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia vady (opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosti vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
  V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

  Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • ak výrobok nebol inštalovaný odbornou osobou,
  • ak výrobok bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie,
  • ak chyba vznikla neoprávneným zásahom do výrobku alebo mechanickým poškodením,
  • ak bol výrobok poškodený neodvratnou udalosťou, napr. živelná pohroma, požiar a pod,
  • ak bol výrobok poškodený statickou elektrinou alebo kolísaním napätia v elektrickej sieti.

  Všetky Vaše otázky, pripomienky a reklamácie adresujte, faxujte, resp. telefonujte na nižšie uvedené kontakty.

  Reklamačný poriadok našej firmy je v súlade so zákonom z roku 2013., zákon V., nariadenie vlády č. 151/2003. (IX. 22.) Maďarskej republiky.

 6.  Možnosť uplatnenia práva

  1.  

   Sťažnosť

   Ohľadom informácií o produktoch alebo činnosti Somogyi Elektronic Trade Kft. sa na nás obráťte, respektíve Vaše podnety, námietky, sťažnosti, otázky očakávame prostredníctvom e-mailu, poštou alebo telefonicky od pondelka do štvrtka od 8.00 do 17.00, v piatok od 8.00 do 16.00:

   Telefonicky:

   035/ 790 24 00

   Osobne:

   945 01 Komárno, ul. gen. Klapku 77
   od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30, v piatok od 8.00 do 13.30

   Poštou:

   945 01 Komárno, ul. gen. Klapku 77

   Na našej webovej stránke:

   Po prihlásení sa na našu webovú stránku máte možnosť poslať podnety, námietky, otázky vo forme elektronickej správy.

   Elektronickou poštou:

   somogyislovensko@somogyi.sk

  2.  

   Kniha prianí a sťažností

   Vaše postrehy, nápady, či konkrétne a vecné pripomienky môžete vyjadriť aj prostredníctvom knihy prianí a sťažností. Napíšte nám, ako ste boli spokojný alebo v čom by sme sa mali zlepšiť. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia.

  3.  

   Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

   Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu:

   1.  

    Sťažnosť na úradoch pre ochranu spotrebiteľa

    Kupujúci má právo obrátiť sa na úrady pre ochranu spotrebiteľa, Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

   2.  

    Spoločnosť pre ochranu spotrebiteľov (mediátor)

    Do kompetencie spoločnosti pre ochranu spotrebiteľov patrí mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov v súvislosti s kvalitou, bezpečnosťou produktov a služieb, s aplikáciou predpisov o zhode výrobkov, respektíve s uzavretím zmlúv a ich plnením. Cieľom spoločnosti pre ochranu spotrebiteľa je zabezpečiť dohodu medzi spornými stranami, alebo v prípade neúspechu tejto snahy, vydať rozhodnutie na rýchle, jednoduché, účinné a šetrné zabezpečenie spotrebiteľských práv. Poskytuje poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľov.

    Kupujúci sa môže obrátiť na príslušnú spoločnosť podľa bydliska, alebo v prípade neexistencie takejto spoločnosti v oblasti, na spoločnosť podľa sídla našej spoločnosti, a to na Békéltető Testület pri Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Môžete tu žiadať o mimosúdne, mierové riešenie spotrebiteľských sporov.

    Kontakt na Békéltető Testület pri Győr-Moson-Sopron Megyei KIK:
    Adresa:  9021 Győr, Szent István út 10/a.
    Tel: 96/520-217
    Fax: 96/520-218
    E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

    Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013/EU spotrebiteľ a obchodník s miestom pobytu v Európskej Únii môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

    Spotrebiteľský spor, ktorý vznikne na základe on-line kúpnopredajnej zmluvy a ktorý presahuje hranice Maďarskej republiky, môže riešiť výlučne Budapesti Békéltető Testület.

    Kontakty na Budapesti Békéltető Testület:
    Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
    Poštová adresa: 1253 Budapest, Pf.: 10.
    Tel: 1/488 2186
    Fax: 1/488 2131
    E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

   3.  

    Súdne konanie

    Spotrebitelia majú aj naďalej možnosť riešiť spor v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa Občianskeho zákonníka z roku 2013., zákon č. V., respektíve podľa nariadenia III. z roku 1952. Maďarskej republiky.

 7.  Ostatné ustanovenia

  1.  

   Úprava VOP

   Tieto VOP sú platné od dátumu uvedeného vyššie a zostávajú v platnosti až do odvolania. Naša spoločnosť je oprávnená jednostranne meniť VOP. Naše zmeny budú zverejnené vo webshope minimálne 15 (pätnásť) dní pred nadobudnutím účinnosti. Novelizované ustanovenia nadobúdajú účinnosť pre kupujúceho prvým použitím internetového obchodu po nadobudnutí účinnosti. Zmena VOP nie je retroaktívna, zmenené ustanovenia sa vzťahujú na objednávky zadané po zmene. V prípade, že nesúhlasíte s ustanoveniami VOP alebo ich zmenami, nie ste oprávnený používať internetový obchod ani vykonávať objednávku.

  2.  

   Ochrana údajov

   Naša spoločnosť nakladá s osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a nesprístupňuje ich tretím stranám. Podrobné informácie o činnostiach správy údajov sú uvedené v súbore Ochrana osobných údajov.

  3.  

    Platná legislatíva:

   • Zákon MR č. V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku
   • Zákon MR č. CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa
   • Zákon MR č. CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
   • Vyhláška MR č. 373/2021 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom o predaji tovaru a poskytovaní digitálneho obsahu a poskytovaní digitálnych služieb. (VI. 30.) Vládne nariadenie
   • Vyhláška MR č. 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) Vládne nariadenie
   • Vyhláška MR č. 45/2014 o podrobných pravidlách zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom. (II. 26.) Vládne nariadenie
   • Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov
   • predajná cena a jednotková cena produktov a poplatok za služby, podrobné pravidlá pre ich uvedenie v MR č. 4 / 2009. (I. 30.) Spoločná vyhláška NFGM-SZMM

Győr, 2022. 05. 28.

loading...